Smutno jest być samotnym, lecz lepiej mieć morale. Nieposiadanie ich nie zabiera samotności. Dobrze mieć morale, dobrze cenić siebie.